Verminder spanningsklachten door te worden wie je bent

Verminder spanningsklachten door te worden wie je bent

Iedereen denkt dat hij of zij zichzelf is, maar dat is natuurlijk klinkklare onzin. Op het moment dat je wordt geboren word je in een wereld (context) geworpen en het onbeschreven blad wordt eigenlijk vanaf de baarmoeder al beschreven met externe invloeden. Allereest heb je een bepaald DNA en het zijn dan ook de genen die bepalen wie je bent of wat je kunt zijn. Dit is het raamwerk waarin je je persoonlijkheid gestalte kunt geven. Dit is het nature deel van het hele nature-nurture fenomeen. Vervolgens heb je vanaf je geboorte te maken met ouders die je opvoeden en waarden bijbrengen. Je gaat naar een specifieke school met specifieke leraren en andere kinderen waar je mee om zult gaan. Deze hebben ook weer invloed op hoe je je ontwikkelt. Daarnaast leef je altijd in een wereld, in een cultuur en in een omgeving. Groei je op in Nederland in een klein dorpje in Friesland, dan heeft dat uiteraard een andere impact dan wanneer je opgroeit in een buitenwijk van New York. Verder worden heel veel keuzes voor je gemaakt. Je gaat naar een school die je ouders voor je uitzoeken. Je gaat uiteindelijk naar een middelbare school op basis van je citotoets resultaten en wellicht ook vanwege de wensen van je ouder. Tijdens dit hele proces kan er dus geen sprake zijn van een authentieke persoonlijkheid die de keuzes maakt. Je volledige individualiteit wordt immers door tal van externe factoren beïnvloedt. Jezelf zijn is dan ook een misvatting. Voordat je jezelf kunt zijn moet je jezelf eerst worden. Maar omdat je jezelf nog niet kunt zijn vanwege conventies, onzekerheden en onwetendheid, ontstaan er spanningen in het lichaam. Het is daarom belangrijk dat je deze spanningsklachten verwijdert. Spanningsklachten ontstaan juist omdat je niet jezelf kunt zijn. Het lichaam spant zich in om bepaalde natuurlijke impulsen tegen te houden. Dit gebeurt dan ook vooral in sociale contexten waarin je je gedrag spiegelt aan de mening van anderen. Teveel nadenken, teveel reflecteren, piekeren, het zijn allemaal zaken die de spanningsklachten verergeren. Vervolgens zie je ook dat deze zelfde spanningsklachten de boel alleen maar erger maken, omdat de klachten je juist extra doen verkrampen. Het is dan ook belangrijk om lekker in je vel te komen, zodat je kunt handelen op basis van wie jij bent. Alleen zo kun je weer een authentiek persoon worden die zijn of haar eigen keuzes maakt. Het is belangrijk dat de keuzes die je maakt en de handelingen die je uitvoert in harmonie zijn met wie je bent. Je bent immers wat je doet en hoe meer wat je doet aansluit bij wie je bent, des te meer zal je jezelf worden.

Verminder je spanningsklachten via de praktijk Precies zoals je bent

Mocht je last hebben van spanningsklachten, dan is het belangrijk dat je de harmonie tussen je karakter en je daden weer in balans brengt. De emoties, de keuzes en de handelingen moeten als het ware weer vrij vanuit je karakter kunnen voortvloeien. Dat kan echter alleen als je jezelf durft te zijn en daar kun je soms wel wat hulp bij gebruiken. Juist ook omdat er zoveel externe factoren zijn die eisen stellen om zus of zo te zijn. Het vergt kracht om daar toch je eigen weg in te vinden. Bij de prakrijk Precies zoals je bent leer je om deze weg weer te vinden, zodat je de spanningsklachten kunt verminderen.

Wat mag ik verwachten van Precies zoals je bent?

Via de site precieszoalsjebent.nl vind je direct ook een overzicht van de verschillende trainingen gericht op zaken als:

  • Spanningsklachten
  • Persoonlijke groei
  • Zelfvertrouwen vergroten