Woz bezwaar maken, wat houdt dat in?

Woz bezwaar maken, wat houdt dat in?

Wat is een Woz-waarde? Waar kan ik deze vinden, waar kan ik woz bezwaar maken? Misschien wil jij binnenkort wel een eigen huis kopen maar weet jij helemaal niet wat een Woz-waarde inhoudt. Dat is niet handig, want ieder jaar volgt een Woz-beschikking die ook op jou van toepassing is. Als je een Woz-beschikking hebt gekregen en je bent het daar niet mee eens dan kun je daartegen woz bezwaar maken via bezwaarmaker. Al deze belastingen zijn gebaseerd op de Woz-waarde:

  • Onroerende-zaakbelasting 
  • Vermogensbelasting
  • Roerenderuimtebelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Waterschapsbelasting

In ieder geval is het zo dat als je een te hoge Woz-waarde vastgesteld hebt gekregen, dat je tussen de zestig en vijfentwintig honderd euro extra moet betalen per jaar. Dat is zonde, want je betaalt van veel te veel onnodige belasting en dat geld kun je vaak beter gebruiken voor een ander doel. Woz bezwaar maken is dan ook niet meer dan logisch als jij een veel te hoge Woz-beschikking hebt gekregen. Niemand vindt het leuk om teveel belasting te betalen en zeker niet als je er achter bent gekomen dat jouw buurman een veel lagere Woz-beschikking heeft gekregen en dus minder belasting hoeft te betalen. Dat voelt niet eerlijk maar dat strookt ook niet met het gelijkheidsbeginsel. 

Meer over de Woz-waarde 

Je kunt zoals genoemd woz bezwaar maken als jij vindt dat jouw Woz-beschikking te hoog is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als jouw buren ongeveer een huis hebben dat dezelfde waarde vertegenwoordigt, laten we eens zeggen honderdvijftigduizend euro. Jouw buurman Jan heeft dan een Woz-beschikking gekregen waar die waarde nagenoeg precies opstaat. Jij krijgt vervolgens een Woz-beschikking met een veel lagere waarde van wel vijftigduizend hoger. Of juist vijftigduizend euro lager, maar laatstgenoemde vindt men in de regel niet zo’n probleem. Er zijn meerdere redenen om woz bezwaar te maken, die voor iedereen weer anders liggen. Wat houdt de Woz-waarde eigenlijk in? Dit is de waarde die elk jaar door de gemeente wordt vastgesteld en deze geeft aan hoeveel een woning of pand waard is. 

Woz bezwaar moeilijk? Zeker niet! 

Je kunt eenvoudig woz bezwaar maken via bezwaarmaker.nl. Hoe gaat dat in zijn werk? En zitten daar eigenlijk kosten aan verbonden? Nee, de gemeente vergoedt de gemaakte kosten met een gemiddelde besparing van bijna driehonderd euro. De redenen dat mensen geen bezwaar willen maken is meestal omdat ze denken dat het moeilijk is, of dat ze er toch niks mee bereiken. Maar wil jij dan echt meer belasting betalen dan dat je eigenlijk zou moeten betalen? Je kunt het geld toch veel beter ergens anders voor gebruiken? Zorg dan dat je naar de bezwaarmaker toe gaat en woz bezwaar indient, zo snel als je kunt. Sommige huizen worden namelijk wel met honderdduizend euro te hoog gewaardeerd en dat kan zoals gezegd ontzettend hoog in de kosten oplopen. Het gaat vaak om grote vrijstaande woningen waarvan men de waarde als eigenaar soms zelf niet goed kan inschatten. Om verscheidene redenen worden huizen te hoog gewaardeerd. Je zou denken dat het niet moeilijk is om een waarde in te schatten van een huis, maar dit blijkt in de praktijk toch vaak anders te zijn.